Styrelsen

VARBERGS FLYGKLUBB – STYRELSE 2024

OrdförandeSekreterareKassör

Patrik Carlsson
Patrik Carlsson
0704-29 41 62
ordforande@varbergsflyg.se


Viktor Holm
0723-73 58 14
sekreterare@varbergsflyg.se

Stig Andersson
Claes Ivarsson
0705-58 76 20
kassor@varbergsflyg.se
Övriga ledamöterSuppleanter 
Annie Trinhdal
Arto Suomäki
Bengt-Erik Svensson
Daniel Svedberg
Michael Ericsson
Michael Slättberg
Tobias Majqvist
Henric Malm Ahlström
Ulf Heinel

 

 

Adjungerad i styrelsen:
Patrik Skoglund
(Flygplatschef och flygsäkerhetskoordinator)