Styrelsen

VARBERGS FLYGKLUBB – STYRELSE 2022

OrdförandeSekreterareKassör

Patrik Carlsson

Patrik Carlsson
0704-29 41 62
ordforande@varbergsflyg.seJohnny Jacobsson
0703-58 47 27
sekreterare@varbergsflyg.se

Stig Andersson

Claes Ivarsson
0705-58 76 20
kassor@varbergsflyg.se
Övriga ledamöterSuppleanter 

Arto Suomäki
Bengt-Erik Svensson
Kristoffer Karlsson
Michael Ericsson
Michael Slättberg
Tobias Majqvist

Annie Trinhdal
Magnus Sjöwall
Ulf Heinel

 

 

Adjungerad i styrelsen:
Patrik Skoglund
(Flygplatschef och flygsäkerhetskoordinator)