Styrelsen

VARBERGS FLYGKLUBB – STYRELSE 2021

OrdförandeSekreterareKassör

Patrik Carlsson

Patrik Carlsson
0704-29 41 62
ordforande@varbergsflyg.se

Michael Slattberg

Michael Slättberg
0721-48 79 46
sekreterare@varbergsflyg.se

Stig Andersson

Claes Ivarsson
0705-58 76 20
kassor@varbergsflyg.se
Övriga ledamöterSuppleanter 

Arto Suomäki
Bengt-Erik Svensson
Kristoffer Karlsson
Martin Martini
Michael Ericsson
Tobias Majqvist

Annie Trinhdal
Börje Augustsson
Ulf Heinel

 

 

Adjungerad i styrelsen:
Patrik Skoglund
(Flygplatschef och flygsäkerhetskoordinator)