SE-BEN – Piper L4 H

Registreringbeteckning: SE-BEN

SE-BEN är under rapparation och är i dagens läge ej flygbart.