Uppdragsflyg

Varbergs flygklubbs medlemmar bemannar samhällsresurs

Frivilliga flygkåren är en del av frivilligresurserna i Sverige. På uppdrag av myndigeter flyger medlemmar utan ersätting för att skapa nytta för medborgarna.

Frivilliga Flygkåren

FFK har tillstånd av Luftfartsstyrelsen att utföra många olika uppdrag i samhällets tjänst. Att nyttja FFK är mycket kostnadseffektivt för kommuner, brandförsvar, räddningstjänst, militär, polis med flera. Ersättningen till FFK för utförda uppdrag är en bråkdel av vad det kostar att nyttja flygplan och helikoptrar hos Polisen eller Försvarsmakten.

FFK:s piloter och observatörer ställer upp utan ersättning. FFK utför endast uppdrag för myndigheter och motsvarande organisationer. FFK konkurrerar inte med kommersiella bolag, utan är endast ett komplement när dessa resurser inte räcker till

De operativa grupper som bemmannas av piloter från Varbergs flygklubb är:

  • SIG – flyger för marinen
  • HV-flyget – flyger för hemvärnet
  • FIG – sjöräddning, kraftledningsövervakning, eftersök över land med mera.

Är du mer intresserad av Frivilliga Flygkåren hittar du mer info på den nationella webbplatsen.