Flygklubben

Kort historik om flygklubben

  • Varbergs Flygklubb bildades 1937
  • Varberg-Borås Flygklubb bildades 1942.
  • Efter krigsslutet kom motorflygverksamheten igång, först genom samarbete med Ostermans Aero.
  • Första “egna” motorflygplanet, en Auster V, köptes 1949 av Pilotföreningen i Varberg.
  • Det första klubbägda motorflygplanet köptes 1958, en Piper Cub.
  • 1964 får klubben sin egna motorflyglärare Sven-Erik Peterson, tidigare segelflyglärare.
  • Idag är flygklubben mycket aktiv med både segel- och motorflyg Fyra motorflygplan och två motorsegelflygplan (TMG) finns i hangarerna. Motorflygplanen är flitigt engagerade av Frivilliga Flygkåren.

Klubbinfo

Varbergs Flygklubb
Getterövägen 2
43293 VARBERG
E-mail: info@varbergsflyg.se

Tel: klubben: +4634019800,

 

Org.nr: 849600-1572
Bankgiro: 513-4945