Flygplatsen

INFORMATION FÖR BESÖKAND FLYGPLAN / FLIGHT CREW INFO

ESGV Varbergs Flygklubb

Flygplatsen

Varbergs flygplats, ESGV, är beläget strax NW Varbergs stad på Getterön..
Det är en godkänd allmän flygplats, stråk 12/30 är markerat med rödvita koner och längden är 550m för start. Stråk 30 har tröskeln är inflyttad med 50 m för att tillräcklig hinderfrihet skall hållas vid inflygning över Getterövägen.

Stråk 06/24 är stängt av miljödomstolen, och får bara användas av flygplan med särskilt tillstånd.

Flyplatsens höjd över havet är 3 ft / 1 m. Flygfältet är väldränerat, men vid perioder med mycket regn före kommer mjuk fältyta.
Särskilt vintertid kan det bli stora problem med flygplatsens tillgänglighet.

Snöröjning förekommer normalt inte. PPR gäller vintertid fram till 15 april. Kolla med VFK på telefon 0340-198 00 eller direkt till Fältvakt Svante Andersen 070-3668370

Flygplatsen ligger mellan ett betydande fågelreservat och ett omfattande fritidsområde på Getterön med stor fritidsbebyggelse och åretruntboende.

Sommartid har Getterön flera av Varbergs kommuns mest populära badplatser, varför vi måste visa stor hänsyn med tanke på bullerstörningar.

Trafikregler

För att minska bullerstörningarna tillämpar vi 1000 fot i trafikvarvet med vänstervarv. Undvik flygning över bebyggelse och badplatser samt fågelreservatet på Getterön. ESGV ligger under Göteborg TMA, vars undersida börjar på 4500 fot MSL.

Frekvenser

  • Varbergs Flying Club: 123.150
  • Sweden CTRL: 124.855
  • Göteborg approach: 124.680

Bensin och olja

Följande finns tillgängligt på fältet:

  • Avgas 100 LL Hjelmco
  • Avgas 91/96 UL Hjelmco
  • Olja Shell W

Vi tillämpar kort och swish betalning.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Övrigt som är bra att veta

Cycklar

Cycklar finns att låna. Ta kontakt med cafét

Parkering

I höjd med tankanläggningen finns på flygplatsen ett antal parkeringplatser med förankringsmöjligheter markerade med bildäck. Parkera med nosen mot N, såvida det inte råder stark S vind.

Cafeteria

Normalt finns alltid kaffe, läsk, smörgåsar och kakor att tillgå.

Hotell

Hitta ett hotell Varberg

Hyrbil

Heimroths Car Rental, +46 340-67 57 60