Våra Lärare

Utbildningsansvarig – Bengt-Erik Svensson
flygskolan@varbergsflygklubb.se

Motorflyg – Skolchef / FI 

Motorflyg – CRI

Motorflyg – Flyglärare

Motorflyg – CRI

 Jan-Olof Arvidsson
Jan-Olof Arvidsson
0761-06 06 06
Kristoffer Karlsson
Kristofer Karlsson
0709-18 27 75
Patrik Andersson
070-6158820
Bengt-Erik Svensson
070-9621762

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________