Så kom flygplatsen till

Kort historik

Tanken på en flygplats vid Varberg, eller flyghamn för landflygplan som var gängse språkbruk, väcktes i slutet av 1920-talet.

Svenska luftfartsförbundet begärde 1929 ett yttrande från staden om möjligheten att anlägga en flygplats. Staden blev svaret skyldig. Inget hände de närmaste åren.

Tidningen Halland och Luftfartsförbundet aktualiserade flygfältsplanerna i början av 1932. Det blev ett riksdagsbeslut senare under 1932 att uppsätta-anlägga ett antal nödlandningsfält som ledde till att Varberg kom med i bilden. Man behövde ett antal sådana längs stamlinjen Oslo-Göteborg-Malmö (Köpenhamn).

Kontrakt upprättades med statliga arbetslöshetskommissionen 1933 om byggnation av flygfältet och vägen till Getterön. Samtidigt visade det sig att stadens planer på utbyggnad av hamnen pockade på ett snabbare genomförande.

Några år tidigare, 1930, hade Getteröborna vänt sig till ansvarigt vägdistrikt “med anhållan om huruvida en vägförbindelse kunde åvägabringas mellan fastlandet och deras ö”, för att bryta isoleringen.

Resultatet av alla planerna blev tillkomsten av Getterövägen som blev färdig 1936, flygfältet färdigt 1938 och en utbyggd hamn.