Motorflyg

Varbergsflygarna är bland Sveriges mest aktiva motorflygare

Klubben är aktiv och har genom effektiv förvaltning av flygplanen utvecklats till en av Sveriges mest aktiva flygklubbar med skolning.

Genom åren har flygplansflottan förnyats och idag finns tre Piper PA28, samt en underbar Piper Cub i klubbens ägo. Alla flygplanen underhålls enligt CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation) enligt regelverk EASA DEL M och håller en mycket hög klass. Två av flygplanen är IFR-certifierade.

I takt med att samhället omstruktureras har flygplanen blivit allt viktigare för insatser inom krisberedskap, hemvärnsflyg, brandflyg på uppdrag av länsstyrelsen och havsövervakning på marinens uppdrag. All flygning utförs inom ramen för Frivilliga flygkårens tillstånd, och står under Luftfartsstyrelsens tillsyn

För utbildning se mer under flygskolan