ATTENTION! / UPPMÄRKSAMHET / Active AIP SUPPLEMENT!

Active AIP SUPPLEMENT, this is due to working cranes.

> ESGV/VARBERG <<<

Eng
- 1.Crane erected at PSN 570641.7N 0121457.9E, ELEV 350 ft AMSL, HGT 280 ft AGL. Lighted F R. Valid until 01 JUN 2025 EST. .

Swe
-1.Kran uppförd på PSN 570641.7N 0121457.9E, ELEV 350 ft AMSL, HGT 280 ft AGL. Belyst med fast rött sken. Beräknas vara gällande till 01 JUN 2025.

Please see AD SUP_64_24 at AroWeb

https://aro.lfv.se/

Styrelsen //