PPR (Prior Permisson Required)

VIKTIG INFORMATION TILL FLYGANDE GÄSTER!

Mellan den 15 okt - 15 Apr gäller PPR på Varbergs Flygplats. Vänligen erhåll PPR (Prior Permisson Required) innan start/landning. Kontakta: Patrik Carlsson, 0704-294162

 

IMPORTANT INFORMATION FOR FLYING GUESTS!

Between 15 Oct - 15 Apr PPR applies at Varberg Airport. Please obtain PPR (Prior Permisson Required) before takeoff/landing. Contact: Patrik Carlsson, 0704-294162