Ulf Heinel

Författarens inlägg

Nya Bilder!

Hej alla! Nu finns det nya fantastiska bilder på våra och besökande flygplan tagna av Magnus Svensson. Bilderna är tagna vid vårt fantastiska flygfält.  Ta en titta under Bilder och galleriet “Magnus Svensson”   eller klicka på länken brevid -> Bilder – Varbergs flygklubb Med Vänliga Hälsningar // Varbergs flygklubb

Flygfältet stängt! / Airfield Closed!

Flygfältet stängt! / Airfield Closed! Flygfältet är stängt då fältet är mycket blöt med vattenpölar i stråket. The airfield is closed as the airfield is very wet with puddles of water in the runway.   Med Vänliga Hälsningar// Svante Andersen

Julstängt medlemscafé

ATTENTION! / UPPMÄRKSAMHET!

ATTENTION / UPPMÄRKSAMHET Iaktta stor försiktighet vid landning då fältet är ojämnt och skadat på vissa ställen. Signalflagga utlagd på fältet. / Take great care when landing as the field is uneven and damaged at some places. Signalflag out at the field. Med Vänliga Hälsningar // Styrelsen 

SE-MEC

Idag är flygklubben mycket aktiv med både segel- och motorflyg. Fyra motorflygplan och två motorsegelflygplan (TMG) finns i hangarerna  

Besökande!

  Här finner du som besökande information om flygplatsen!

Vädret på ESGV!

Är du besökande eller bara väder intresserad? Här finner du vår väderstation!

Välkommen till Varbergs flygklubb!

Varbergs Flygklubb är en av Sveriges mest aktiva flygklubbar och har en härlig gemenskap på ett fantastisk flygfält.