Ulf Heinel

Författarens inlägg

ATTENTION! / UPPMÄRKSAMHET!

ATTENTION / UPPMÄRKSAMHET Iaktta stor försiktighet vid landning då fältet är ojämnt och skadat på vissa ställen. Signalflagga utlagd på fältet. / Take great care when landing as the field is uneven and damaged at some places. Signalflag out at the field. Med Vänliga Hälsningar // Styrelsen 

VFK Årsmöte senareläggs t.v.

VFK Årsmöte senareläggs t.v. P.g.a. uppkomna akuta situation med Coronainfluensan så har det planerade årsmötet senarelägges t.v. Myndigheterna bedömer situationen som mycket allvarlig och många oroade medlemmar har hört av sig. Styrelsen anser att det i detta läge inte är möjligt att genomföra årsmötet på ett säkert sätt. En ny tidpunkt får utlysas när situationen …

Fortsätt läsa

PPR (Prior Permisson Required)

VIKTIG INFORMATION TILL FLYGANDE GÄSTER! Mellan den 15 okt – 15 Apr gäller PPR på Varbergs Flygplats. Vänligen erhåll PPR (Prior Permisson Required) innan start/landning. Kontakta: Svante Andersen, 070-3668370   IMPORTANT INFORMATION FOR FLYING GUESTS! Between 15 Oct – 15 Apr PPR applies at Varberg Airport. Please obtain PPR (Prior Permisson Required) before takeoff/landing. Contact: …

Fortsätt läsa

Höstmöte!

Hej alla VFK:are! Välkommen på Varberg Flygklubbs höstmöte 2020, onsdag den 21 oktober kl. 19:00! Se även bifogad kallelse. Med vänliga hälsningar från styrelsen!

SE-MEC

Idag är flygklubben mycket aktiv med både segel- och motorflyg. Fyra motorflygplan och två motorsegelflygplan (TMG) finns i hangarerna  

Besökande!

  Här finner du som besökande information om flygplatsen!

Vädret på ESGV!

Är du besökande eller bara väder intresserad? Här finner du vår väderstation!

Flygsäkerhetsblad!

En samling av nyttiga sidor fyllda med information och tips för säkrare flyg!

Välkommen till Varbergs flygklubb!

Varbergs Flygklubb är en av Sveriges mest aktiva flygklubbar och har en härlig gemenskap på ett fantastisk flygfält