ATTENTION! / UPPMÄRKSAMHET!

ATTENTION / UPPMÄRKSAMHET

Iaktta stor försiktighet vid landning då fältet är ojämnt och skadat på vissa ställen. Signalflagga utlagd på fältet. / Take great care when landing as the field is uneven and damaged at some places. Signalflag out at the field.

Med Vänliga Hälsningar // Styrelsen