Om flygplatsen

Information som berör flygplatsens utveckling

Läs Mark och miljödomstolens dom från den 23 juli 2012