Tillbaka till Flygsäkerhetsblad

Flygsäkerhetsblad nr 6

 

< Nr 5

Parkering av flygplan
Template not found
FAKTA
  • Det finns incidenter i världen där flygplan har varit parkerade på sådant sätt att de vid väderförändringar har slitit sig och på så sätt ”havererat”. Det är därför av största vikt att flygplanen parkeras på ett riktigt sätt.
  • Vid händelse av brand är det viktigt att flygplanet snabbt går att flytta.
  • Många av de skador som uppstått på våra flygplan är så kallade hangarskador, dvs skador som uppstår då planet stöter i exempelvis en port eller ett annat flygplan.

parkering