Flygsäkerhetsblad

Styrelsen informerar om flygsäkerhetsblad

Flygsäkerhetsblad – ett sätt att sprida erfarenheter!

 

 

Klicka på en bild för mer information!

Idén till att skapa Flygsäkerhetsblad kom i samband med de flygsäkerhetsmöten som vi arrangerat i vår (ett tillfälle kvar, den 1 mars). Vid dessa tillfällen har styrelsen förmedlat förväntningar på hur vi ska agera och vad vi ska tänka på för att hålla oss själva, våra flygplan och vårt material i god trim.

En incident eller en olycka kan förebyggas och ett sätt att skapa förutsättningar för att förebygga dessa är att kommunicera ut lärdomar och ”tips och tricks”. Tillsammans har vi mycket mer kunskap och mycket mer erfarenhet än vad vi har var och en för sig. Vi vill inom vår verksamhet ha en kultur där det inte gäller att endast ”Lära sig av sina egna misstag” utan att även ta del och lära sig av andras misstag men även andras framgångsfaktorer.

Med flygsäkerhetsbladen vill vi påminna varandra om att det ofta är de saker vi gör dagligen på rutin som kan ha en stor betydelse för flygsäkerheten. Det är även de saker som vi som människor tar genvägar för att göra – ”jag har ju gjort det så många gånger förr”. Rutiner finns för att öka säkerheten och på ett systematiskt sätt se till att vi inte glömmer något av stor vikt.

Flygsäkerhetsbladen kommer att finnas tillgängliga via vår hemsida, i en pärm i vårt briefingrum samt i fiket.

Vi vill även att våra gäster ska ta del av dem!

Flygsäkerhetsbladen kommer att komma ut med jämna mellanrum.

Flyg säkert!
Styrelsen i Varbergs Flygklubb