Tillbaka till Flygsäkerhetsblad

Flygsäkerhetsblad nr 4

 

  • Det krav som finns på de flygplan som finns på Varbergs Flygklubb är att dessa är utrustade med tankmätare. Dock betyder detta inte att du kan lita ”blint” på att dessa visar rätt värde, då det inte finns något krav på kalibrering av dessa.
  • Årligen händer det att piloter hamnar i en pressad situation då de av någon anledning inte har tillräckligt med bränsle för att på ett säkert sätt kunna slutföra sin flygning.
  • Flygplanen ska lämnas otankade efter flygning. Den pilot som ska använda flygplanet är också den som ska tanka. Hur mycket bränsle som kan medföras beror bland annat på färdsträcka, last, antal passagerare etc
     

    . Hur sammansättningen ska vara vet endast den pilot som själv ska flyga planet.

dipstick