Tillbaka till Flygsäkerhetsblad

Flygsäkerhetsblad nr 2

 

Daglig tillsyn

Daglig tillsyn kan vara skillnaden på en lyckad flygning och ett haveri!