Tillbaka till Flygsäkerhetsblad

Flygsäkerhetsblad nr 1

Uppsikt över flygplan på marken

Template not found

VARNING! En propeller som snurrar syns inte alltid för blotta ögat!

 

se-usn_prop