Kategori: Okategoriserade

Flygfältet stängt! / Airfield Closed!

Flygfältet stängt! / Airfield Closed! Flygfältet är stängt då fältet är mycket blöt med vattenpölar i stråket. The airfield is closed as the airfield is very wet with puddles of water in the runway.   Med Vänliga Hälsningar// Svante Andersen

Julstängt medlemscafé

ATTENTION! / UPPMÄRKSAMHET!

ATTENTION / UPPMÄRKSAMHET Iaktta stor försiktighet vid landning då fältet är ojämnt och skadat på vissa ställen. Signalflagga utlagd på fältet. / Take great care when landing as the field is uneven and damaged at some places. Signalflag out at the field. Med Vänliga Hälsningar // Styrelsen 

VFK Årsmöte senareläggs t.v.

VFK Årsmöte senareläggs t.v. P.g.a. uppkomna akuta situation med Coronainfluensan så har det planerade årsmötet senarelägges t.v. Myndigheterna bedömer situationen som mycket allvarlig och många oroade medlemmar har hört av sig. Styrelsen anser att det i detta läge inte är möjligt att genomföra årsmötet på ett säkert sätt. En ny tidpunkt får utlysas när situationen …

Fortsätt läsa