Kategori: Okategoriserade

Flygfältet stängt! / Airfield Closed!

Flygfältet stängt! / Airfield Closed! Flygfältet är stängt då fältet är mycket blöt med vattenpölar i stråket. The airfield is closed as the airfield is very wet with puddles of water in the runway.   Med Vänliga Hälsningar// Svante Andersen

Julstängt medlemscafé

ATTENTION! / UPPMÄRKSAMHET!

ATTENTION / UPPMÄRKSAMHET Iaktta stor försiktighet vid landning då fältet är ojämnt och skadat på vissa ställen. Signalflagga utlagd på fältet. / Take great care when landing as the field is uneven and damaged at some places. Signalflag out at the field. Med Vänliga Hälsningar // Styrelsen