Kategori: Aktuellt

Visas i Aktuellt fältet på höger sidan av start sidan.

ATTENTION! / UPPMÄRKSAMHET!

ATTENTION / UPPMÄRKSAMHET Iaktta stor försiktighet vid landning då fältet är ojämnt och skadat på vissa ställen. Signalflagga utlagd på fältet. / Take great care when landing as the field is uneven and damaged at some places. Signalflag out at the field. Med Vänliga Hälsningar // Styrelsen 

PPR (Prior Permisson Required)

VIKTIG INFORMATION TILL FLYGANDE GÄSTER! Mellan den 15 okt – 15 Apr gäller PPR på Varbergs Flygplats. Vänligen erhåll PPR (Prior Permisson Required) innan start/landning. Kontakta: Svante Andersen, 070-3668370   IMPORTANT INFORMATION FOR FLYING GUESTS! Between 15 Oct – 15 Apr PPR applies at Varberg Airport. Please obtain PPR (Prior Permisson Required) before takeoff/landing. Contact: …

Fortsätt läsa

Höstmöte!

Hej alla VFK:are! Välkommen på Varberg Flygklubbs höstmöte 2020, onsdag den 21 oktober kl. 19:00! Se även bifogad kallelse. Med vänliga hälsningar från styrelsen!