Solcellsanläggning hos VFK

Varbergs Flygklubb har invigt solcellsanläggningen på taket till Hangar 75, anläggningen har en toppeffekt om cirka 20 kW.
Varbergs Flygklubb är stolta över att kunna bidraga till målet att Sveriges elförsörjning ska vara 100 procent förnybar år 2040.

Ett stort tack till Varbergs Sparbank, genom Sparbanksstiftelsen Varberg, för det ekonomiska bidraget som möjliggjorde installationen!

Vi riktar även ett varmt tack till Electrotec Energy i Varberg som har utfört installation och inkoppling av anläggningen.
Installationen levererar utlovad effekt, genomfördes inom avtalad tid och budget, och godkändes utan anmärkning vid besiktningen.