Motorsegelflyg

Hos oss på VFK har du möjlighet att utbilda dig på Motorseglarflyg (TMG touring motor glider) Principen för hur en motorseglare fungerar är i stort sett som för vilket motorflygplan som helst, men den stora skillnaden är att den segelflyger bättre. 

Förare som genomgått utbildning enligt denna utbildningsplan erhåller segelflygcertifikat (LAPL(S)) med behörighet att framföra motorsegelflygplan (TMG). I behörigheten ingår tillstånd att medföra passagerare samt att utföra sträckflygning med motorsegelflygplan.

Anmäl dig snarast för en provlektion till:
Johan Klasson
0706-067827
johan.klasson@outlook.com

För utbildning se mer under flygskolan