TMG Utbildning

HK36-SuperDimona

Information (ladda ned)

Allmänt
Förare som genomgått utbildning enligt denna utbildningsplan erhåller segelflygcertifikat (S) med behörighet att framföra motorsegelflygplan (TMG). I behörigheten ingår tillstånd att medföra passagerare samt att utföra sträckflygning med motorsegelflygplan.

Kursens längd
Den praktiska utbildningen skall fördelas på minst 21 flygdagar. Fordringar för antagning till kursen: Elev skall fylla 15 år det år som utbildningen påbörjas. Elev skall före första EK-flygning inneha gällande elevtillstånd.

Elev under 18 år
skall ha målsmans intyg om påbörjande av utbildning.

De teoretiska studierna bedrives under vinterhalvåret med början i september månad och omfattar två kvällar i veckan, höst och vårtermin. Om möjligt integreras den teoretiska och praktiska utbildningen.

De teoriämnen som ingår och avlägges prov i är:

  • Aerodynamik
  • Bestämmelser
  • Flygmatriellära och instrumentlära
  • Flygmedicin och fslygsäkerhet
  • Meteorologi
  • Navigation
  • Flygradiotelefoni
  • Flyger gör vi hela året.

Praktisk utbildning:
Utbildningen skall genomföras i DK (med lärare) och EK ( soloflygning ) med godkänd segelflyglärare eller segelflyginstruktör enligt utbildningsplanen.

Totalt omfattar utbildningen minst 90 övningar under minst 90 flygningar varav minst 35 EK-flygningar. Flygtidskraven för att erhålla segelflygcertifikat är min. 25 timmar varav minst 10 timmar EK. Innehavare av motorflygcertifikat eller UL-certifikat följer anpassad utbildningsplan.

Behörigheter:
Efter att elev utfört godkända flygningar inom samtliga 3 etapper och har fyllt 16 år kan segelflygcertifikat utfärdas. För att få flyga segelflygplan skall elev genomgå tillägsutbildning på segelflygplan som omfattar minst 4 timmars segelflygtid. Under utbildningen skall eleven ha utfört minst 10 ensamflygningar. Sammanlagt antal flygningar skall vara min. 15.

Efter att elev utfört godkända övningar enligt etapp 1 och 2 äger segelflyglärare/instruktör rätt att utfärda ensamflygtillstånd.

Ensamflygtillståndet ger eleven rätt att utföra EK-flygningar utan att lärare är närvarande under följande förutsättningar:
a) Elev skall före EK-flygning meddela lärare om sin avsikt

b) Eleven får utföra flygningar enligt övningarna som han/hon utbildats för.

Krav för att få påbörja utbildningen
Ålder: 15 år, dock fyllt 16 år vid utfärdandet av certifikatet.

Elevtillstånd innefattar:
Läkarundersökning: Utföres av behörig flygläkare.
Personbevis: Utfärdas av skattemyndigheten

Personutredning: Utfärdas av polismyndigheten.

Anmäl dig snarast för en provlektion till:
Johan Klasson
0706-067827
johan.klasson@outlook.com