Tillbaka till Medlemsservice

Jourtjänsten för 2018

Jourtjänstlistan för 2018 publiceras i april 2018.

PM för jourtjänsten

Vardagar börjar tjänsten kl. 18:00 och avslutas normalt tidigast kl. 21:00 eller senare om verksamhet då pågår, alternativt om den för tjänsten ansvarige då vidtalar någon som utför de kvarvarande sysslorna.

Sön- och helgdagar börjar tjänsten kl. 09:00 och pågår till samma sluttid som vardagar kl. 21:00. Dessa dagar delas tjänsten av två medlemmar, som sinsemellan kommer överens om tjänstgöringstiderna.

Undantagsregel om vädret någon kväll är så dåligt att flygning kan uteslutas kan tjänsten få avslutas tidigare än vad som ovan sagts. Dock bör detta av solidaritet till övriga kollegor ej utnyttjas.

Tjänsten innebär

 • Att vid behov upplysa flygtrafiken om väderförhållanden, trafik i varvet, bullerkänsliga områden, bana i användning m.m. utan att för den skull leda trafiken ( vilket inte är tillåtet).
 • Att serva flygande gäster med t.ex tankning ( Ge noga akt på att tankningskvittot blir korrekt ifyllt.)
 • Att alltid fråga gästande pilot varifrån han/hon kommer och om ev. färdplan är avslutad? I förekommande fall, hjälp piloten med att ringa Malmö ACC och avsluta.
 • Att skriva rapport på ev. incidenter, klagomål om buller m.m. i den för ändamålet avsedda incidentrapportpärmen.
 • Att när ingen ordinarie personal finns i fiket, se upp att det finns kaffe och hjälp gäster när så behövs.
 • Att se till så utemöbler står i ordning och ev. dynor och parasoller är intagna före ev. regn eller vid tjänstens avslutande.
 • Att ställa in flygplan i mån av plats, och att ev. utestående är tjudrade, roderlåsta och låsta.
 • Att tömma papperskorgarna och då speciellt de som finns på utsidan av klubbhuset där annars fåglarna på morgonkvisten kan kalasa fritt på innehållet och sprida det vida omkring.
 • Att vid behov klippa gräsytor vid ”körgård”, Uteservering och Tankanläggning.
 • Städa klubbhuslokalerna och då speciellt på toaletterna.
 • Att se till att alla grindar är stängda, alla hangarer och lokaler är låsta, klubblokalens dörrar är låsta och klubblokalen larmad.
 • Att efter slutförd tjänst fylla i tjänstgöringsblanketten och lägga den i brevlådan.
 • Att notera gästande flygplan.
 • Att vid behov, skrämma fåglar med våran 4-hjuling. Nycklar hänger vid flygplanens nycklar
 • Ta betalt på vår husbilsställplats.

Detta är i huvudsak innebörden av jourtjänsten.

P.S Detta med jourtjänst är varje medlems rättighet och skyldighet att få
värna om klubbens materiel och policy.

För utebliven tjänst debiteras medlemmen 1000:- kr.