Tillbaka till Flygskolan

Piloter som gått LAPLA utbildning

Piloter som tog sina certifikat.

 2017:

8 oktober – Ulf Heinel

22 september – Annie Johansson

2016:

Vår första LAPLA-pilot får sitt certifikat!

Patrik Carlsson, längst till vänster