Styrelsen

VARBERGS FLYGKLUBB – STYRELSE 2020

OrdförandeSekreterareKassör

Patrik Carlsson

Patrik Carlsson
0704-29 41 62
ordforande@varbergsflyg.se

Michael Slattberg

Michael Slättberg
0721-48 79 46
sekreterare@varbergsflyg.se

Stig Andersson

Cleas Ivarsson
0705-58 76 20
kassor@varbergsflyg.se
Övriga ledamöterSuppleanter 

Arto Suomäki
Ingolf Johnsson
Lars Mårtensson
Michael Ericsson
Tobias Majqvist
Ulf Andersson

Börje Augustsson
Sigborn Johansson
Ulf Heinel

 

 

Adjungerad i styrelsen:
Patrik Skoglund
(Flygplatschef och flygsäkerhetskoordinator)