Styrelsen

VARBERGS FLYGKLUBB – STYRELSE 2019

OrdförandeSekreterareKassör

Anders Blixt

Anders Blixt
0706-83 41 73
ordforande@varbergsflyg.se

Christer Lannestam

Christer Lannestam
0708-54 67 70
sekreterare@varbergsflyg.se

Stig Andersson

Stig Andersson
0702-80 97 10
kassor@varbergsflyg.se
Övriga ledamöterSuppleanter 

Patrik Carlsson
Ingolf Johnsson
Lars Mårtensson
Ulf Andersson
Claes Ivarsson
Arto Suomäki

Sigborn Johansson
Ulf Heinel
Fredrik Nilsson

 

 

Adjungerad i styrelsen:
Patrik Skoglund
(Flygplatschef och flygsäkerhetskoordinator)