Flygfältet stängt! / Airfield Closed!

Flygfältet stängt! / Airfield Closed!

  • Flygfältet är stängt då fältet är mycket blöt med vattenpölar i stråket.
  • The airfield is closed as the airfield is very wet with puddles of water in the runway.

 

Med Vänliga Hälsningar// Svante Andersen