VFK Årsmöte senareläggs t.v.

VFK Årsmöte senareläggs t.v.

P.g.a. uppkomna akuta situation med Coronainfluensan så har det planerade årsmötet senarelägges t.v.
Myndigheterna bedömer situationen som mycket allvarlig och många oroade medlemmar har hört av sig.
Styrelsen anser att det i detta läge inte är möjligt att genomföra årsmötet på ett säkert sätt.
En ny tidpunkt får utlysas när situationen klarnat något mer.
Befintligt underlaget gäller och mötet kommer att aviseras i god tid innan!


Styrelsen/