Flygsäkerhetsblad nr 4

Kontroll av bränslemängd

dipstick