Flygsäkerhetsblad nr 2

Daglig tillsyn

 

Daglig tillsyn kan vara skillnaden på en lyckad flygning och ett haveri!