Styrelsen

VARBERGS FLYGKLUBB – STYRELSE 2017-2018

Ordförande Sekreterare Kassör

Anders Blixt

Anders Blixt
0706-83 41 73
ordforande@varbergsflyg.se
info@blixtmasters.se

Christer Lannestam

Christer Lannestam
0708-54 67 70
sekreterare@varbergsflyg.se
christer.lannestam@telia.com

Stig Andersson

Stig Andersson
0702-80 97 10
kassor@varbergsflyg.se
stig.andersson@universalaid.se
Övriga ledamöter Suppleanter
Patrik Carlsson
Ingolf Johnsson
Lars Mårtensson
Ulf Andersson
Claes Ivarsson
Arto Suomäki
Sigborn Johansson
Ulf Heinel
Fredrik Nilsson
Adjungerad i styrelsen:
Patrik Skoglund
(Flygplatschef och flygsäkerhetskoordinator)