Styrelsen

VARBERGS FLYGKLUBB – STYRELSE 2016-2017

Ordförande Sekreterare Kassör

Anders Blixt

Anders Blixt
0706-83 41 73
ordforande@varbergsflyg.se
info@blixtmasters.se

Christer Lannestam

Christer Lannestam
0708-54 67 70
sekreterare@varbergsflyg.se
christer.lannestam@telia.com

Stig Andersson

Stig Andersson
0702-80 97 10
kassor@varbergsflyg.se
stig.andersson@universalaid.se
Övriga ledamöter Suppleanter
Patrik Carlsson
Björn Ohlsson
Ingolf Johnsson
Lars Mårtensson
Annie Johansson
Arto Suomäki
Sigborn Johansson
Adjungerad i styrelsen:
Patrik Skoglund
(Flygplatschef och flygsäkerhetskoordinator)