Fly In på ESGV

FLY IN! på ESGV
Varbergs Flygklubb bjuder in till Fly In! Lördagen den 15 juni 2019

Vi vill redan nu göra er uppmärksamma på att vi planerar en Fly In
till sommaren!

Mer information finns här: http://varbergsflyg.se/flyin-2019/

VÄLKOMNA