LAPL(A) utbildning på VFK

Varbergs Flygklubb erbjuder nu till LAPL(A) utbildning

Light Aircraft Pilot Licence (LAPL) = flygcertifikat för lätta luftfartyg max 2000kg och max 3 passagerare.

LAPL är ett nytt certifikat som kommer att gälla för flygning inom Europa med luftfartyg som är registrerade inom EU och som omfattas av befogenheterna i certifikatet. Observera att det kommer att finnas LAPL inte bara för flygplan utan även för helikoptrar, ballonger och segelflygplan. Dessutom blir det inte nödvändigt att ha ett medicinskt intyg klass 1 eller klass 2, utan ett särskilt medicinskt intyg för LAPL införs. Ett sådant intyg ska utfärdas av flygläkare eller av Transportstyrelsen, men läkarundersökningar för att förlänga eller förnya ett sådant medicinskt intyg kan också göras av vissa specialister i allmänmedicin som har godkänts av Transportstyrelsen. Läs mer under rubriken ”Medicinska nyheter”.

Det kommer också vara möjligt att byta ut sitt PPL, CPL eller ATPL till ett LAPL.
LAPL ska kunna utfärdas i Sverige senast från och med den 8 april 2015.

För den som har tidigare flygerfarenhet enligt följande:

  • LAPL(S) med behörighetstillägget TMG och
  • minst 21 h på den klassen efter utbildning och
  • 3 h flygutbildning, som inbegriper:
    • 10 starter och landningar i dubbelkommando och
    • 10 övervakade starter och landningar i enkelkommando

så ska man uppfylla kraven enligt FCL.135.

Flygprov där den sökande också ska visa teoretiska kunskaper i följande ämnen:

  • Operativa förfaranden
  • Genomförande och planering av flygningar
  • Allmän luftfartygskunskap

Detta förhör sker muntligt eller skriftlig med kontrollanten innan flygningen. En sökande enligt ovan behöver alltså inte läsa hela LAPL(A)/PPL(A)-teorin.
Flygskolan i Varbergs Flygklubb kräver ett godkänt skolprov i ovanstående ämnen före examination.

Källhänvisning: Part-FCL och dess förordningar
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/