Årsmötesprotokoll 2015

Protokollet från årsmötet nu finns under styrelseprotokoll i medlemsservice!